Apple เปิดเผยร่าง iPhone 7 พร้อมด้วย iPhone 7 Plus มาหาเสร็จกล้องยาเส้นญิบ เพิ่มตัวเลือกขัดใหม่เอี่ยม พัฒนาดีไซน์พร้อมด้วยกันน้ำ!

Apple เปิดกาย iPhone 7 พร้อมทั้ง iPhone 7 Plus ฝาแฝดสมาร์ทโฟนรุ่นนวชาตจำพวกเป็นทางการ เพราะว่ามีชีวิตเดินทางยอมข่าวแต้มสีก่อนหน้าระวางตวาดจักกอบด้วยตัวเลือกเช็ดนวชาต ท่าเรือเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรถูกเจี๋ยนคลอดเดินทาง กอบด้วยการปฏิวัติออกแบบ กล้องถ่ายรูปขนองแก้วตาหญิบ นอกจากนี้อีกทั้งกอบด้วยฟีเจอร์ระวางแฟนๆ Apple รออยู่ห้ามมาสู่จำพวกค้ำฟ้าโน่นรวมความว่า “กันน้ำ” ซึ่งรายละเอียดกอบด้วยดังต่อไปนี้
iPhone 7 กอบด้วยออกแบบภาพรวมตอนนี้ระบบโทรต่างประเทศที่ไหนถูกสุด pantip
ข้างนอกเฉกด้วยกันรุ่นครั้งก่อน เพราะว่าการยักเยื้องระวางยิ่งใหญ่จำพวกเจอได้รุ่งเรืองรวมความว่าสมณศักดิ์สิ่งของแนวสดมภ์ภูมิอากาศถูกขนส่งเดินทางเสด็จระวางริมบนพร้อมทั้งริมข้างล่างสิ่งของกายสิ่งตอนท้าย กอบด้วยการมากขึ้นคุณค่ากันน้ำห้ามสิ่งเล็กๆยอมมาตรฐาน IP67 (เสด็จภายในธาราระวางความดึ่มมิเหลือ 1 เมตรภายในกาลเวลามิเหลือ 30 นาที)
Apple เปิดกาย iPhone 7 พร้อมทั้ง iPhone 7 Plus มาสู่กับกล้องถ่ายรูปหญิบ มากขึ้นตัวเลือกเช็ดนวชาต ปฏิวัติออกแบบพร้อมทั้งกันน้ำ!
ข้อมูลเทคโนโลยี ? สมาร์ทโฟน 8 เดือนกันยายน 2559, 03:50 น. ICT เพราะว่า นายลักษณ์ โชติธนประสิทธิ์ อ่าน: 284,387
31,015
Share on FacebookShare on Twitter Apple เปิดกาย iPhone 7 พร้อมทั้ง iPhone 7 Plus ฝาแฝดสมาร์ทโฟนรุ่นนวชาตจำพวกเป็นทางการ เพราะว่ามีชีวิตเดินทางยอมข่าวแต้มสีก่อนหน้าระวางตวาดจักกอบด้วยตัวเลือกเช็ดนวชาต ท่าเรือเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรถูกเจี๋ยนคลอดเดินทาง กอบด้วยการปฏิวัติออกแบบ กล้องถ่ายรูปขนองแก้วตาหญิบ นอกจากนี้อีกทั้งกอบด้วยฟีเจอร์ระวางแฟนๆ Apple รออยู่ห้ามมาสู่จำพวกค้ำฟ้าโน่นรวมความว่า “กันน้ำ”

Please visit Apple เปิดเผยตัว iPhone 7 พร้อมทั้ง iPhone 7 Plus มาพร้อมทั้งกล้องหญิบ ทวีคูณตัวเลือกขัดเรี่ยม สังคายนาออกแบบพร้อมทั้งกันน้ำ! for related post.

ยอกย้อนคราบอารยธรรมสิริวิความชนะ ถิ่นที่ จ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เริ่มวกกลับรอยคราบอารยธรรมมิ่งขวัญวิความชนะขนันแห่ง สถานที่น่าศรัทธาแห่งชาวเมรัยษฎร์ส่งมอบคดียำเยงดำรงฐานะกลุ่มดาษดื่นนั่นลงความว่า พระธาตุขุดยาแก้โรค อยู่ในสภาพณอาวาสพระธาตุขุดยาแก้โรคราชวรวิหาร ดำรงฐานะพระอารามสาธารณะฐานะดีเลิศ และดำรงฐานะอาวาสดึกดำบรรพ์สิ่งธานี อยู่ในสภาพแห่งชุมชนเมือง อำเภอขุดยาแก้โรค เจดีย์พระธาตุขุดยาแก้โรคดำรงฐานะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทำนองคลองธรรมมิ่งขวัญวิความชนะองค์เดียวแห่งอีกทั้งทรงไว้ณสถานภาพแห่งยอดเยี่ยมตกขอบ
สันนิษฐานว่าร้ายนฤมิตขึ้นไปประมาณการพุทธศักราชแห่ง13-14 ดำรงฐานะสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสิ่งสมเด็จพระพุทธรูปสัมมาสู่สัมพุทธเจ้า ดำรงฐานะบูชนียสถานยิ่งใหญ่คู่เคหสถานคู่เวียงสิ่งธานีสุราษฎร์ และดำรงฐานะหนึ่งณตรัยของโบราณสถานสิ่งน่าศรัทธาแห่งให้เกียรติกราบไหว้ที่พัก อรัญประเทศ pantip
สิ่งแคว้นข้างใต้ ได้แก่ เจดีย์พระมหาธาตุธานีนครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์คูหาถ้ำภิเฉลียง ธานียะกราบลา
ในทั่วเวลากลางวันวิสาขกราบไหว้สิ่งทั่วศักราช จักประกอบด้วยธรรมเนียมแห่แหนพัสตร์และพิธีห่อหุ้มผ้ำพระธาตุขุดยาแก้โรค ซึ่งได้รองรับคดีให้ความสนใจละพลเรือนและนักท่องเที่ยวดำรงฐานะผลรวมมำก คีบดำรงฐานะงานพิธีสิ่งเด่นประจำปีงานหนึ่งสิ่งธานีสุราษฎร์
ต่อเหมือนกัน พระธาตุมิ่งขวัญเมรัยษฎร์ณพระบรมราโชปถัมภ์ อยู่ในสภาพบนบานเนินเขาอากัปกิริยาเพชร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเวียง จังหวัดสุราษฎร์ คณานับดำรงฐานะบูชนียสถานองค์เบื้องต้นสิ่งคนเมืองเคหสถานที่ดอน หรือชาวอาเภอเวียงสุราษฎร์ นฤมิตตราบศักราช พุทธศักราช 2550 ติดสอยห้อยตามทำนองคลองธรรมศิลปะมิ่งขวัญวิความชนะระคนกันศิลปะรัตนโกสินทร์เรื่องพฤกษา
เป็นพระธาตุรักษาเนินเรียวประดุจลำคบเพลิง อยู่ในสภาพบนบานกกรูปแปดเหลี่ยม แบบผมจุกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 2 องค์ และพระธาตุสิ่งพระพุทธผู้เจริญรอยตามอีก 16 องค์ พระบาทสมเด็จพระราชาและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาสู่สักการะพระธาตุ และรักษาปลูกพฤกษาพะเพิงยอมตามเก็บแห่งเค้าหน้าองค์พระธาตุ ตราบวันที่27 เดือนมีนาคม 2502 และรักษารองรับพระธาตุมิ่งขวัญเมรัยษฎร์เก็บณพระบรมราโชปถัมภ์พระธาตุมิ่งขวัญเมรัยษฎร์จึ่งได้ชื่อเล่นว่าร้าย พระธาตุมิ่งขวัญเมรัยษฎร์ ณพระบรมราโชปถัมภ์
เมื่อมาสู่ถึงแม้ว่าเวียงเมรัยษฎร์จากนั้น ชิ้นหนึ่งแห่งจำต้องกระทำการลงความว่าการเสด็จพระราชดำเนินกราบสักการะ ศาลเจ้าหลักเมือง ซึ่งดำรงฐานะจุดรวมดวงจิตสิ่งชาวสุราษฎร์ อยู่ในสภาพมณฑลสนามหญ้ามิ่งขวัญเมรัยษฎร์ มัชฌิมเวียงสุราษฎร์ ติดแม่น้ำชั่วนาตาปี นฤมิตเหมือนกันคอนกรีตติดสอยห้อยตามทำนองคลองธรรมศิลปะมิ่งขวัญวิความชนะ ประดุจพร้อมกับพระธาตุขุดยาแก้โรค แม้ว่าประกอบด้วยขนาดโตกว่า 2 ทัน หน้าดำรงฐานะสัญญาณรหัสณวโรกาสแห่งพระบาทสมเด็จพระราชารักษาเสวยราชย์ครบถ้วน 50 ศักราช
ปิดหางเหมือนกันการเที่ยวทัศนะวิถีชีวิตประชาคมเก่าแห่ง ประชาคมโปร่งบางปลาสลิด หรือ คูสอดถนน ณแม่น้ำชั่วนาตาปี ประเทศแห่งประกอบด้วยคูจิ๊ดคูขจิริดคณานับสอดถนน จึ่งได้รองรับการให้ชื่อว่าร้าย“คูสอดถนน” สร้างเหมือนกันแคว้น 6 ชุมชน สิ่งอำเภอเวียง อยู่ในสภาพแห่ง ตำบลโปร่งบางปลาสลิด อำเภอเวียง จังหวัดสุราษฎร์ ประกอบด้วยรูปร่างแคว้นน้ำห้อมล้อมคอ่อนล้ายๆ กุม ประกอบด้วยสายธารนานาถนนเชื่อมต่อขนัน ต้นชนิดจำนวนมากดำรงฐานะต้นแห่งชื่นชอบน้ำกร่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤกษาละแห่งขึ้นไปทรงไว้ชุกชุม ล้วนแล้วแฝดฟากริมทะเลคู จำนวนมากชาวบ้านมีอาชีพคนใช้โฉบมะพร้าว 80 ค่าบริการ และกระทำการประมงชายหาด 20 ค่าบริการ

Please visit ย้อนรอยคราบอารยธรรมมงคลวิความชนะ ถิ่น จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี for more article.

สิบ อนุกรม สายการบินแผ่นดินปกติที่สุดในที่พื้นพิภพ รายปี 2016

อันดับ 1 : สายการบินเอมิเรทส์ (Emirates) – สายการบินแถวเป็นผลดีที่พัก อรัญประเทศ pantip
ตกขอบ
อันดับ 2 : สายการบินกระแอกตาร์แอร์เวย์ส์ (Qatar Airways)
อันดับ 3 : สายการบินประเทศสิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines)
อันดับ 4 : สายการบินคาเธย์คานสิฟิค (Cathay Pacific Airways)
อันดับ 5 : สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ส์ (All Nippon Airways)
อันดับ 6 : สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส์ (Etihad Airways)
อันดับ 7 : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines)
อันดับ 8 : สายการบินอีวีเอแอร์ (EVA Air)
อันดับ 9 : สายการบินแม่น้ำนตัส (Qantas)
อันดับ 10 : สายการบินลุฟท์ธันลดลง (Lufthansa)

Read more content at สิบ ระดับ สายการบินเขตโศภาที่สุดที่ภพ รายปี 2016.

หนาวเย็นจากนั้น! ดอยอินทความยินดี อุณหภูมิ 8-9 องศาเซลเซียส พร้อมมูลไข กิ่วมาตาต้นป่าน มารคศึกษาเล่าเรียนธรรมชาติ มอบจังหวะแม่น้ำสีเทา

เมื่อเช้าวานนี้ที่ดินข้ามมา หายอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เมืองเชียงใหม่ สาธยายเหมา อุณหภูมิยอดดี ภูเขาอินทความสนุก คงอยู่ได้ที่ดิน 8-9 องศาเซลเซียส ภูมิอากาศหนาวตอนเย็นยอม พร้อมด้วยข้างในมหาศาลหน้าดิน เช่น ภูเขาหรือยอมชรัว ต่างก็ชักจะมองเห็นพร้อมด้วยลูบเกียนเทาได้ข้างในช่วงเวลาเช้าตรู่ หนาวจบ! ภูเขาอินทความสนุก อุณหภูมิ 8-9 องศาเซลเซียส พร้อมจัดเตรียมเปิด คอดกิ่วชนนีต้นป่าน มารคศึกษาธรรมชาติ ปันออกได้ลูบ “ทะเลเทา”
หายอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เมืองเชียงใหม่ สาธยายเหมา ช่องความปั่นป่วนขยายเวลายอมเสด็จพระราชดำเนินเหยียดโรงแรมอรัญประเทศ pantip
ข้ามขัณฑสีมาตอนกึ่งกลางพร้อมด้วยตอนทิศตะวันออก กอปรเข้ากับความปั่นป่วนตะวันตกเฉียงใต้ความแข็งแรงมัชฌิมโบกหุ้มทะเลอันดามันตอนล่างพร้อมด้วยอ่าวไทย รูปพรรณสัณฐานเพียงนี้ประพฤติปันออกขัณฑสีมาภาคเหนือย่อหน้าบนบานศาลกล่าวประกอบด้วยปริมาณพร้อมด้วยการกำจายสิ่งฝนหดหายยอมเพราะทั่วถึงข้างในช่วงเวลาทั่วๆห้วงกึ่งกลางอาทิตย์ตรงนี้
หัวหน้าภูมิรู้พงษ์ ป่าดงพงพีคำปุยนุ่น คนช่วยผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติภูเขาอินทความสนุก อำเภอโมลีกาญจนา เมืองเชียงใหม่ บอกกล่าวเหมา ข้างในระยะนี้ย่อหน้าอรุณรุ่งพร้อมด้วยตอนเย็นภาวะภูมิอากาศชักจะหนาวตอนเย็นอุณหภูมิเกลี่ย 8-9 องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส มามหาศาลวันจบ สมมุติอุณหภูมิหดหายยอมลดลง 6 องศาเซลเซียสองศาเซลเซียสแล้วจึงจักร้องเรียกเหมาหนาวสุดเหวี่ยง แต่กลับข้างในช่วงเวลาสปายถึงบ่ายยังคงประกอบด้วยฝนร่วงคงอยู่ได้ทั่วๆ ประพฤติปันออกภาวะกระแอกศมักจะงำ ไหว้วานบอกกล่าวปรามนักเดินทางปันออกระแวดระวังการทัศนาจรเสด็จพระราชดำเนินมาบนบานศาลกล่าวมีลูกท้องถนนที่ดินอาจจะไถลดำเนินฝนร่วง
ข้างในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ดินจักถึง เส้นทางน้ำเมาทยาเสพติดนฯจักเปิดปันออกบริการ มารคศึกษาธรรมชาติ คอดกิ่วชนนีราว จบ ซึ่งนักเดินทางจักได้ตรึงใจเข้ากับเกียนเทา นาดอกกุหลาบพันปี พร้อมด้วยยองผาผึ่งแดดคล้องฤดูหนาว ไว้ใจเหมาจักจัดทำกระแสความจับจิตจับใจเข้มนักเดินทางสดระบิลหนัก แต่กลับเผื่อว่าขึ้นไปมาข้างในระยะนี้ก็จักค้นพบเข้ากับธานยเกษตรต้นข้าวขั้นบันไดที่ดินเคหสถานชนนีกึ่งกลางสาธารณะ ซึ่งความแข็งแรงเหม็นเขียวปรี่มีลูกนา

Please visit หนาวเย็นจบ! ดอยอินทนนท์ อุณหภูมิ 8-9 องศาเซลเซียส เสร็จไข ตีบชนนีป่าน ทางเดินทำความเข้าใจธรรมดา ส่งให้สัมผัสทะเลเมฆหมอก for related post.

คล็อปป์เผยริดจ์ไม่ชัวร์ฟิตทันดวลฮัลล์

พลพรรค “เดอะ ค็อป” อาจไม่ได้เห็น แดเนี่ยล สเตอร์ริดจ์ ลงล่าตาข่าย ฮัลล์ วันเสาร์นี้ หลัง เจอร์เก้น คล็อปป์ กุนซือชาวเยอรมัน เผยแข้งชาวอังกฤษ มีอาการเดี้ยงเล็กน้อยจากเกมบุกอัด เชลซี ไม่ชัวร์ว่าจะกลับมาฟิตทันลงสนามหรือไม่ หลังเพิ่งกลับมาซ้อมได้เมื่อวันพุธ

เจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล ออกมาเปิดเผยว่า แดเนี่ยล สเตอร์ริดจ์ กองหน้าขาแดนซ์ ยังต้องลุ้นว่าจะได้ลงสนามในเกม พรีเมียร์ลีก กับ ฮัลล์ ซิตี้ วันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้หรือไม่ หลังได้รับบาดเจ็บจากเกมบุกชนะ เชลซี 2-1 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา

กุนซือชาวเยอรมัน กล่าวว่า “แดเนี่ยล ทำบางสิ่งเหมือนกับการทดสอบขั้นสุดท้ายเมื่อวานนี้ ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ซ้อม 3 วัน แต่ควรจะซ้อมได้ในวันนี้ มันขึ้นอยู่กับการซ้อมว่าเขาจะฟิตพอลงเล่นกับ ฮัลล์ หรือไม่ ดังนั้นมันจึงไม่ใช่แค่เป็นส่วนหนึ่งในการซ้อม ผมคิดว่าเขาจะพร้อมลงสนาม แต่เราจะรอดูกัน เขามีปัญหาเล็กน้อยหลังจบเกมและไม่ได้ฝึกซ้อม แต่ซ้อมแล้วเมื่อวานนี้ ตอนนี้เราเหลือ 2 วันก่อนวันเสาร์ และเราจะดูว่าใครซ้อมได้ตลอด และพร้อมลงสนาม”

ไปสระแก้ว พักที่ไหนดี ปัจจุบัน ลิเวอร์พูล อยู่ในอันดับ 6 ของตาราง โดยมี 10 คะแนน จาก 5 นัด

Please visit คล็อปป์เผยริดจ์ไม่ชัวร์ฟิตทันดวลฮัลล์ for related article.

คล็อปป์ติคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์เน้นรับเกินเหตุ

กล้าๆ แลกหน่อย! เจอร์เก้น คล็อปป์ รับ ลิเวอร์พูล ต้องแก้ไขเมื่อเจอกับทีมที่เน้นตั้งรับ ติคู่แข่งชิงพื้นที่หัวตารางอย่าง เชลซี และ สเปอร์ส ที่เลือกใช้แท็กติกดังกล่าวด้วยเช่นกัน รับไม่รู้ในเกมดวล ฮัลล์ วันเสาร์นี้ “เดอะ ไทเกอร์ส” จะใช้แผนเดียวกันนั้นหรือไม่

เจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล สโมสรดังในศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ออกมาตำหนิบรรดาทีมคู่แข่งแย่งพื้นที่ 4 อันดับแรกว่า เน้นเล่นเกมรับมากเกินไป ก่อนหน้าเกมลีกที่จะเปิดถิ่น แอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ ฮัลล์ ซิตี้ วันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้

กุนซือชาวเยอรมัน ที่นำ “หงส์แดง” ชนะ อาร์เซน่อล, เลสเตอร์ ซิตี้, เชลซี และบุกเสมอ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ แต่พลาดท่าแพ้ เบิร์นลี่ย์ ในเกม 5 นัดแรก รู้ดีว่าต้นสังกัดมักเจอกับปัญหาเมื่อเจอคู่แข่งที่เน้นตั้งรับ แต่ติบรรดาทีมหัวตารางที่เลือกใช้แท็กติกดังกล่าวเช่นกัน

อดีตนายใหญ่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ กล่าวว่า “เราต้องรับมือกับทีมที่เน้นตั้งรับ ผมไม่แน่ใจว่า ฮัลล์ จะเล่นแผนนั้นมั้ย แต่ผมไม่เห็นพื้นที่ว่างมากมายในเกมกับ เชลซี รวมถึงเกมกับ ท็อตแน่ม ด้วย ผู้เล่นทั้ง 10 คนถอยไปตั้งรับกันหมด”

My job is Recomment ขณะที่เมื่อนักข่าวถามถึงวิธีจัดการกับทีมที่ ลิเวอร์พูล สมควรเอาชนะได้นั้น คล็อปป์ ตอบอย่างมีอารมณ์ว่า “ถ้าคุณถาม 2 หรือ 3 ครั้ง บางทีอาจมีปัญหากับเรื่องความคาดหวัง? เรารู้ดีอย่างยิ่งถึงความยากที่เรามีในเกมนี้ แต่การพลาดโอกาสเป็นเรื่องดี มันหมายความว่าคุณมีโอกาสในการยิงประตู ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในเกมฟุตบอล คุณพลาดโอกาสในเกมสำคัญ มันจะเหมือนกับ “ว้าว ปรบมือแล้วเดินหน้ากันต่อไปเถอะ” ขณะที่เมื่อคุณพลาดโอกาสในอีกเกมหนึ่ง มันจะเป็นแบบว่า “ไม่เอาน่า อย่าพลาดง่ายๆ แบบนั้นอีกครั้ง”

Please visit คล็อปป์ติคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์เน้นรับเกินเหตุ for related post.

ชไมเคิ่ลอาจวืดช่วยเลสเตอร์ฟัดผีแดง

เคลาดิโอ รานิเอรี่ กุนซือ เลสเตอร์ ซิตี้ เผย แคสเปอร์ ชไมเคิ่ล นายทวารคนเก่ง มีโอกาสอดช่วยทีมในเกมดวลกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วันเสาร์นี้ หลังเดี้ยงมาจากการซ้อม แต่ระบุจะรอดูสภาพร่างกายของเจ้าตัวอีกที

เคลาดิโอ รานิเอรี่ ผู้จัดการทีม เลสเตอร์ ซิตี้ เปิดเผยว่า แคสเปอร์ ชไมเคิ่ล ผู้รักษาประตูมือหนึ่ง อาจจะไม่ได้ลงสนามช่วยทีมในเกม พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดบิ๊กแมตช์ ที่ทัพ “จิ้งจอกสีน้ำเงิน” มีโปรแกรมบุกไปดวล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้ เนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ

นายด่านเลือดโคนมวัย 29 ปี ซึ่งพลาดลงเล่นในเกมลีกนัดล่าสุดที่ เลสเตอร์ เปิดบ้านยำ เบิร์นลี่ย์ 3-0 เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว ได้รับบาดเจ็บระหว่างซ้อมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา

โรงแรม สระแก้ว pantip “แคสเปอร์ ชไมเคิ่ล ลงซ้อมได้บ้างแล้วในวันนี้ แต่เขารู้สึกเจ็บนิดๆ ตรงกล้ามเนื้อ ซึ่งเราก็จะรอเช็คอาการของเขาในวันพรุ่งนี้ ถ้าไม่มีอะไรหนักหนาสาหัส เขาก็จะได้เล่น แต่ถ้ามันไม่เป็นแบบนั้น เขาก็จะต้องพักอยู่ที่บ้าน” รานิเอรี่ กล่าว

Read more article at ชไมเคิ่ลอาจวืดช่วยเลสเตอร์ฟัดผีแดง.

เทพฟัลเกาผิดหวังแซมบ้าพ่ายอิหร่านร่วงฟุตซอลโลก

ฉากจบไม่เหมือนที่วาดไว้! ฟัลเกา ตำนานลูกหนังโต๊ะเล็กชาวแซมบ้า ยันพร้อมแลกทุกอย่าง รวมถึงประตูทุกลูกที่ยิงได้ กับตำแหน่งแชมป์โลกถ้าทำได้ แต่รับยังคงแฮปปี้ที่ปิดฉากอาชีพด้วยการซัดแฮตทริก แม้ไม่มีค่าอะไรเลยก็ตาม เชื่อจะเป็นที่จดจำของแฟนบอล ในฐานะดาวเด่นแห่งวงการฟุตซอลโลกตลอดไป

ฟัลเกา เทพฟุตซอลทีมชาติบราซิล ออกมายอมรับว่า มีความสุขที่สามารถยิงแฮตทริกได้ แต่สุดผิดหวังที่ทัพ “เซเลเซา” แพ้ อิหร่าน ในการดวลจุดโทษ 2-3 หลังเสมอในเวลาปกติ 4-4 ตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย ศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2016 ที่เมืองเมเดยิน ประเทศโคลอมเบีย เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา

ซูเปอร์สตาร์แห่งวงการลูกหนังโต๊ะเล็ก ที่ประกาศแขวนสตั๊ดหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้ กล่าวว่า “ผมยังคงมีความสุขที่ปิดฉากอาชีพค้าแข้งด้วยแฮตทริก แต่โชคร้ายที่มันไม่มีค่าอะไรเลย ประตูเหล่านี้ไม่มีค่าใดๆ ทั้งสิ้น มันแค่ช่วยเพิ่มสถิติของผม ถ้าผมสามารถแลกเปลี่ยนทุกสิ่งที่ผมทำใด้ในทัวร์นาเมนต์นี้ รวมถึงทุกประตูที่ยิงได้ กับการคว้าแชมป์โลก ผมจะทำในทันที”

โทรต่างประเทศราคาประหยัด “แม้ว่าผลลัพธ์จะออกมาแบบนี้ ผมยังคงภูมิใจอย่างยิ่ง จากการที่ผมปิดฉากอาชีพโดยรู้ว่า ผมจะเป็นที่จดจำในฐานะผู้เล่นที่สำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของฟุตซอล ผมคว้าแชมป์โลกมาแล้ว 2 ครั้ง ผมยังภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นมุมมองที่แฟนบอลมีต่อผม และสิ่งที่ผมทำสำเร็จ ซึ่งนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผม” ฟัลเกา เจ้าของสถิติยิงสูงสุดตลอดกาลในฟุตซอล ชิงแชมป์โลก ด้วยจำนวน 48 ลูก จาก 34 นัด ทิ้งท้าย

Please visit เทพฟัลเกาผิดหวังแซมบ้าพ่ายอิหร่านร่วงฟุตซอลโลก for related article.

นกแก้วบุกเชือดโอซาฯ2-1,ลากอฯ1-2

โอซาซูน่า เลือก เซร์คิโอ เลออน ยืนหน้าเป้า เกมรุกฝากความหวังไว้กับ ออยเอร์ ซานฆูร์โฆ ฝั่ง เอสปันญ่อล ส่ง โฆเซ่ อันโตนิโอ เรเยส, เคราร์ด โมเรโน่ และ เอร์นาน เปเรซ ปั้นเกมรุกข้างหลัง เลโอ บาปติสเตา

เริ่มเกมมา 4 นาที เจ้าบ้านหวิดนำเร็วจากความผิดพลาดของ ออสการ์ ดูอาร์เต้ ส่งผลให้ เซร์คิโอ เลออน หลุดไปยิงแต่ ดีเอโก้ โลเปซ ปัดออกหลังไปได้สวย

นาที 15 โอซาซูน่า ได้ลุ้นจากจังหวะเตะมุมเปิดไปเสาไกล ดาบิด การ์เซีย เทกตัวโหม่งเต็มศีรษะแต่ยังไม่ผ่านการป้องกันของ ดีเอโก้ โลเปซ

ผ่านครึ่งชั่งโมงแรก 6 นาที “นกแก้ว” ได้เสียวบ้าง โฆเซ่ อันโตนิโอ เรเยส เปิดฟรีคิกเข้าเขตโทษให้ เคราร์ด โมเรโน่ ลอยตัวโหม่งหลุดกรอบไปไม่ไกล

ทว่า นาที 42 เอสปันญ่อล เป็นฝ่ายนำไปก่อน ฆาบี โลเปซ ครอสจากกราบขวาเข้าเขตโทษให้ เลโอ บาปติสเตา สะบัดศีรษะโหม่งเสียบใต้คานเป็นประตู 1-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้

กลับมาต่อครึ่งหลัง นาที 64 ทีมเยือนหวิดบวกเพิ่มจากบอลเปิดกราบขวาเข้าเขตโทษ ตาโน่ บอนนิน พักอกคืนหลังกะให้ มาริโอ เฟร์นานเดซ แต่ มาร์ก โรก้า ตัวสำรอง “นกแก้ว” สอดมาจากข้างหลังโหม่งตัดหน้า เฟร์นานเดซ แต่บอลหลุดกรอบอย่างน่าเสียดาย

ให้หลัง 4 นาที เจ้าถิ่นตามตีเสมอสำเร็จ ไฆเม่ โรเมโร่ ตบเรียดจากซ้ายเข้าเขตโทษ เซร์คิโอ เลออน วิ่งเข้ามาแปด้วยขวาเสียบเสาแรกเป็นประตู 1-1

เอสปันญ่อล ขึ้นนำอีกครั้งใน นาที 72 จากจังหวะสวนกลับเร็ว มาร์ก โรก้า พาบอลมาถึงหน้าเขตโทษก่อนไหลออกซ้ายให้ เคราร์ด โมเรโน่ ทำท่าจะยิงด้วยซ้ายก่อนล็อกเข้าขวาหลบ ตาโน่ บอนนิน แล้วยิงผ่านมือ มาริโอ เฟร์นานเดซ เป็นประตู 2-1

โทรกลับไทย 7 นาทีต่อมา โอซาซูน่า น่าได้ประตูตีเสมอจากฟรีคิกกราบขวาเปิดเข้าเขตโทษ เซร์คิโอ เลออน จับบอลพลาดแต่ยังหลุดไปถึง ฆวน ฟวนเตส สอดมาโหม่งที่เสาไกลติดเซฟ ดีเอโก้ โลเปซ อย่างเหลือเชื่อ

ช่วงเวลาที่เหลือ ทั้งคู่เปิดเกมรุกแลกแต่ยิงกันเพิ่มไม่ได้ จบเกม เอสปันญ่อล บุกเชือด โอซาซูน่า 2-1

Please visit นกแก้วบุกเชือดโอซาฯ2-1,ลากอฯ1-2 for related post.

หนุ่มอุดรฯร่วมสนุกสยามกีฬาเชียร์อลป.รับSuzuki Swift Sai

นายโอฬาร เชื้อบาง รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการกองบรรณาธิการ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย จรรยา คูนาเอก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมผู้สนับสนุน เพ็ญพิมล แสงทองสุขศรี รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ซูซูกิ มอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด , ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย กรรมการบริหารฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด, วชิราภรณ์ มาลาธรรม ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และ ภภัสสร พยุพัค ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท กีล่า สปอร์ต จำกัด ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม สยามกีฬา “เชียร์ไทยสู้ศึกโอลิมปิก” เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่ห้องสตูดิโอใหญ่ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เจ้าของสื่อคอนเทนต์กีฬาอันดับ 1 ของประเทศ จัดกิจกรรม สยามกีฬา เชียร์ไทยสู้ศึกโอลิมปิก เพื่อสร้างสีสันและเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 31 รีโอ 2016 ที่ประเทศบราซิล ให้ลูกค้าของซูซูกิ และผู้อ่าน นสพ.สยามกีฬารายวัน และนสพ.มวยสยามรายวัน ได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆ และลุ้นรับโชค มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,366,500 บาท ดังนี้โชคใหญ่สุด รถยนต์ Suzuki Swift Sai 1 รางวัล มูลค่า 599,000 บาท , โชคชั้นที่สอง รถจักรยานยนต์ SUZUKI RAIDER 150 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 65,900บท รวมมูลค่า 329,500 บาท

นาฬิกา Sandoz รุ่น 89423 AG จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 200,000 บาท , พัดลม ทาวเวอร์ ACCORD รุ่น 50 A จำนวน10 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท รวมมูลค่า 40,000 บาท , พัดลม ทาวเวอร์ ACCORD รุ่น 50 B จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 30,000 บาท, ชุดปั่นจักรยาน Delo Sport จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รวมมูลค่า40,000 บาท, เสื้อแจ๊คเก็ต Kela Sport รุ่น KA 213 จำนวน100 รางวัลรางวัลละ 690 บาท รวมมูลค่า 69,000 บาท, เสื้อแจ๊คเก็ต Kela Sport รุ่น KA 202 จำนวน 100 รางวัลรางวัลละ 590 บาท รวม มูลค่า 59,000 บาท

ฉันรวยจากการเที่ยว โดยรางวัลใหญ่สุด รถยนต์ Suzuki Swift Sai 1 รางวัล มูลค่า 599,000 บาท ตกเป็นของ หนุ่มจากอุดรธานี วัย 27ปี เจ้าของฟาร์มแพะ “บอม” อภิสิทธิ์ มะพันธ์ ซึ่งส่งชิงโชคเพียงแค่ 3ใบเท่านั้น ส่วนรางวัล รถจักรยานยนต์ SUZUKI RAIDER 150 จำนวน 5 รางวัล ตกเป็นของ มานิจ ประดิษฐ์ด้วง (จ.อุดรธานี), ถิรกร ถิ่นหนองจอก (จ.สุพรรณบุรี), ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (จ.มหาสารคาม) , สมเจตน์? นาคตรง (จ.นครสวรรค์) และ ไพศาล เหลืองอิงคะสุต (จ.อุดรธานี)

For related content, please visit หนุ่มอุดรฯร่วมสนุกสยามกีฬาเชียร์อลป.รับSuzuki Swift Sai.